Rekord system
Meny
Miksesystem


Landbruk & Masin AS kan levere den beste løsningen for å mikse pumpemasse med mye tørrstoff i. Quickmix er en maskin som er konstuert ut fra det å tenke enkelt. Den leveres med en miksedel, med pumpe integrert i en og samme kontruksjon.


Med en pumpe integret i en og samme kontruktsjon er det ikke bohov for ekstra driftsutstyr, noe som igjen betyr mindre kostnader for deg som kunde, samt mer plass disponibel til andre formål.


   


Quickmix har integret pumpe som er basert på Vogelsng sin kjente og solide pumpekonstruksjon. Dette betyr at du som kunde har de samme fordelene som ved bruk av en ordinær pumpe fra Vogelsang. Med quickservice utføres service på samme enkle måte som det gjøres i en pumpe.

  

 Quickmix kan brukes til: dyrefor, matavfall, mais til ensilering, høy og gjødsel m.m.

Funksjon:
Ved bruk av et matesystem, fores de dobble skrueknivene med tørrstoff. Det pumpes vann e.l. inn fra siden i mikseren til en for en homogen masse. Tennene på mikse/kappeskruene maler opp langfibrett materale og fører dette frem til pumpen, som pumper dette videre til ønsket destinasjon.

Eksempel på bruk vises under.(Prinnsipp skisse til biogass anlegg)


Blanding: 80% mais og 20%gjødsel     

Kartonger m/innhold males og blandes


Landbruk & Maskin AS
Rogneveien 2, 4352 Kleppe

Telefon: 51 42 26 20, Telefaks: 51 42 26 21

E-post: post@rekord-system.no

_
Levert av Borondi